Behandelingen

Wachttijden

Wij snappen dat je zo snel mogelijk geholpen wil worden. Voor systeemtherapie is er geen wachttijd, dus wanneer je je hiervoor aanmeldt, kan je snel starten met de behandeling. 

Op dit moment is er een wachttijd van 12 weken voor de intake en de behandelafspraken worden aansluitend gepland (26-01-2024).

Wat kan mijn zorgverzekeraar doen?

De wachttijden zijn in principe onafhankelijk van waar je verzekerd bent. Vind je de wachttijd te lang? Dan kan je zorgaanbieder of zorgverzekeraar via wachtlijstbemiddeling helpen om in contact te komen met een andere praktijk waar je mogelijk sneller geholpen bent. Dit houdt in dat je binnen vier weken na je eerste contact een intake krijgt en je daarna maximaal tien weken hoeft te wachten op de start van de behandeling. Vanwege de grote druk op de ggz biedt dit helaas geen garantie.

Online therapie in je wachttijd

Om de wachttijd tot de start van de behandeling te benutten, kan je in overleg met je behandelaar starten met een passend online programma van Therapieland. In dit programma staan registraties, opdrachten en oefeningen waarmee je zelfstandig aan de slag kan. 

NIEUW

Intensieve online behandelmodule + groepstraining “Acceptance & Commitment Therapie (ACT)

ACT is een derde generatie gedragstherapie die helpt om op een flexibele manier om te gaan met obstakels op je levenspad (Acceptance), zodat je kunt blijven investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt (Commitment).

Inhoudelijk hoef je tijdens de groepstraining niet te praten over je problemen of te luisteren naar de moeilijkheden van een ander. Juist niet! De focus van de therapie richt zich op wat je WEL wil in je leven. In de groep doen we veel praktische oefeningen die jouw inspireren om nieuwe inzichten om te zetten in ACTIE.

Als dat nodig is, kun je na het afronden van deze therapie aansluitend bij ons terecht voor een individuele behandeling of advies over een passend vervolg.

Voor wie?
Voor volwassenen die verstrikt zijn geraakt in hun strijd tegen emotionele spanning & angstklachten, pijn, depressieve klachten, gevoelens van boosheid & machteloosheid.

Wanneer?
4 keer op maandagochtend van 9.30 – 11.30 uur.

  • 27 februari 2024
  • 11 maart 2024
  • 25 maart 2024
  • 8 april 2024

Waar?
Psy-praktijk
Caspar Roblesdijk 1
9861 TA Grootegast

Door wie? 

Margriet de Boer
GZ-psycholoog
www.psy-praktijk.com

Mail: info@psy-praktijk.com
Telefoon: 06 40 14 24 22

Jeannette de Boer
GZ-psycholoog
www.psycholoogzuidhorn.nl

Mail: psycholoogzuidhorn@protonmail.com
Telefoon: 06 83 56 28 01

Geen familie, wel vakzusters met dezelfde missie; Een vlotte start met basis GGZ behandelingen mogelijk maken binnen het Westerkwartier.

Kosten?
In de meeste gevallen kunnen wij de nota voor de behandeling rechtstreeks verrekenen met jouw zorgverzekeraar.

Check zelf goed of jouw zorgverzekeraar een contract heeft met een van de beide behandelaren. Overleg met de huisarts of er misschien sprake is van een psychische stoornis waarvoor behandeling nodig is in de basis GGZ. Mocht dit het geval zijn, dan kan de huisarts een verwijsbrief sturen naar een van de twee behandelaren. Als de verwijsbrief is ontvangen VOOR de telefonische intake, dan wordt de behandeling meestal in z’n geheel vergoed.

Aanmelden?
Je kunt met Margriet of met Jeannette een afspraak maken voor een korte telefonische intake. Aanmelden kan tussen 1 januari en 20 februari 2024.

Tijdens de intake onderzoekt de behandelaar of je baat zou kunnen hebben bij deze mix van een intensieve online behandelmodule & ACT-groepstraining.

Extra investering
We vragen van jou om dagelijks ongeveer 20 minuten prioriteit te geven aan het doen van “huiswerk.” Je krijgt verschillende mindfulness-oefeningen en doorloopt thuis online de behandelmodule ACT van het E-health platform “’Therapieland.”

 

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een verzameling van bewezen effectieve behandelmethoden voor psychische problemen. CGT behandelt je gedrag en je gedachten. Door je gedachten te veranderen, wijzigen je gevoel en daarmee je gedrag. 

Bij CGT zoeken we samen naar manieren om je klachten te verminderen. Dit doen we op een actieve manier, waarbij we zo direct en concreet mogelijk aansluiten bij de problemen die je ervaart. In de therapiesessies ga je aan de slag met oefeningen en vragenlijsten. Daarnaast krijg je oefeningen voor thuis of op je werk. 

Door deze manier van werken is de behandelduur relatief kort. Aan het einde van de behandeling maken we, indien nodig, een terugval-preventieplan. Ook houd je toegang tot aangemaakte online modules, zodat je altijd nog eens terug kunt kijken naar de informatie en eventueel de oefeningen weer kunt gaan doen, ook zonder begeleiding van een therapeut.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een behandeling die voornamelijk gebruikt wordt bij de verwerking van trauma’s. Het is een relatief kortdurende en effectieve behandeling. 

Wanneer je regelmatig wordt geconfronteerd met vervelende herinneringen of beelden van iets wat je is overkomen, is deze behandeling in veel gevallen een goede manier om daarvan af te komen. Als je iets ergs overkomt, dat veel negatieve emoties bij je oproept, is een veelvoorkomende reactie om daar vervolgens zo min mogelijk aan te denken. Vanuit je omgeving hoor je bijvoorbeeld dat je verder moet of het achter je moet laten. Hoewel deze reactie veel voorkomt en heel menselijk is, kun je hierdoor later merken dat je te pas en te onpas door negatieve emoties overspoeld raakt. 

EMDR gaat hierop in. Wanneer je samen met je behandelaar de vervelende gebeurtenis in kaart hebt gebracht, ga je je concentreren op deze gebeurtenis. Terwijl je naar een lampje kijkt dat heel snel heen en weer gaat, word je afgeleid. Je merkt dat er allerlei dingen in je opkomen, die je associeerde met het trauma. Dit betekent dat de verwerking alsnog op gang komt en na een tijd zullen de associaties stoppen. 

Wanneer je vervolgens weer terugdenkt aan het trauma, merk je dat de spanning daalt of weg is. Deze methode wordt herhaald, zodat je uiteindelijk terug kunt denken aan wat je is overkomen, zonder dat je door negatieve emoties overspoeld raakt.

Acceptance and Commitment Therapy

Dit een vorm van gedragstherapie waarbij het aanvaarden van je (onverklaarde) klachten centraal staat. Het gevecht met emoties, gedachten en lichamelijke sensaties is vaak een zinloze strijd, dus leer je om dat te stoppen, zodat er weer ruimte en aandacht ontstaat voor dingen die echt belangrijk voor je zijn. Het doel is dan ook niet om klachten op te lossen of te verminderen, maar om mentaal veerkrachtiger te worden.

Wandeltherapie

Tijdens wandeltherapie zijn er meerdere psychologische behandelmogelijkheden. Aan de start van de behandeling bespreken we wat je wensen zijn en of de behandelvorm geschikt is om (deels) wandelend uit te voeren.

De intake vindt altijd plaats in de praktijkruimte van Psy-praktijk Grootegast. Het geven van psychologische behandeling in de natuur gecombineerd met lichaamsbeweging heeft verschillende voordelen:

  •  Bewegen in een natuurlijke omgeving helpt je ontspannen, waardoor de behandelsessies productiever zijn;
  •  Bewegen stimuleert je om op een andere en creatieve manier naar je problemen te kijken;
  •  Bewegen heeft een positief effect op je fysieke en mentale gemoedstoestand;
  •  Bewegen kan je helpen om ‘los te komen’ uit je hoofd en beter naar je lichaam te luisteren.

Systeemtherapie

Systeemtherapie gaat over de behandeling van individuen, partners, families en gezinnen bij het herkennen en doorbreken van patronen, posities en rollen.

Mensen die bij elkaar horen of een band met elkaar hebben, vormen een groep. Binnen zo’n groep beïnvloeden mensen elkaar en gedragen ze zich volgens vaste patronen. Soms zijn die patronen niet goed voor (iemand uit) de groep. Systeemtherapie kan helpen om je weer prettiger te voelen binnen de groep.

Gezinstherapie/speltherapie

Bij gezinstherapie komen gezinsleden samen in therapie. Zijn er zorgen of spanningen in het gezin of in de familie? Bij gezinsgesprekken of gesprekken met anderen, die betrokken zijn en invloed hebben, zit de kracht in het leren verstaan van elkaar.  

Ook kinderen zijn vaak erg gevoelig voor onuitgesproken spanningen. Als er kleine kinderen betrokken zijn bij de therapie, zal er veel gespeeld worden met de ouders erbij. Tijdens het spelen leggen we uit waarom we het doen. Dit is meestal om (opnieuw) te verbinden met elkaar.

Relatietherapie

Bij relatietherapie leer je om je bewust te zijn van je eigen invloed in de relatie en om het gedrag van de ander waar te nemen, terwijl je ook de omgeving waarin je bent opgegroeid onderzoekt.

Er zijn veel redenen om in relatietherapie te gaan. Je bent elkaar uit het oog verloren en zoekt weer contact maar weet niet hoe; je zit met elkaar vast in dezelfde patronen en wil graag wat meer beweging daarin brengen; of je hebt vaak ruzie over de kinderen en zit niet op één lijn met elkaar. Hoe dan ook zijn de ergernissen over en weer niet in balans met de positieve gevoelens.

Individuele Systeemtherapie

Als je jezelf niet begrijpt, is het ook moeilijker om anderen te begrijpen of te waarderen. Door te praten of stil te staan bij bepaalde aan- en afwezigen in jouw systeem, wordt dit makkelijker.

Door jezelf beter te leren kennen kan er een wereld voor je opengaan. Hoe zie jij jezelf in relatie tot een ander, hoe zien anderen jou? Het kan zijn dat je bijvoorbeeld geen contact hebt met mensen uit je systeem, zoals je vader, moeder, broer, zus of (klein)kind. Misschien heb je daar last van of zoek je naar een manier om daarmee om te gaan. Therapie kan hierbij helpen en door erover te praten of erbij stil te staan, kunnen de afwezigen weer een beetje aanwezig worden gemaakt.

Ouderbegeleiding en Psycho-educatie

Het probleem van een kind is altijd een probleem van het hele gezin. In combinatie met psycho-educatie aan gezinsleden (bij bijvoorbeeld een diagnose van je kind of partner) geeft ouderbegeleiding handvatten om het opvoeden beter aan te kunnen en minder te hoeven worstelen. Dat worstelen ontstaat vaak door wanhoop en een machteloos gevoel tijdens periodes in de opvoeding.

Het kind kan niet worden gezien als een eilandje dat losstaat van zijn gezin of van zijn of haar ouders. Door de taal van het kind uit te leggen aan de ouders en die van ouders aan hun kinderen, komt er vaak meer begrip en leren ze elkaars taal te spreken, waardoor ze minder van elkaar vervreemden.

Afspraak maken of vraag stellen?

Als je je wil aanmelden of een vraag wil stellen, kun je ons een e-mail sturen of bellen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur. Wij zorgen dat je met de juiste behandelaar in contact wordt gebracht.

Bel ons

Bel ons

06 4014 2422

(maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur)

Stuur een e-mail

Stuur een e-mail

info@psy-praktijk.com

 

Aanmeldformulier