Tarieven

Waar je ook verzekerd bent, je individuele behandeling bij Psy-praktijk wordt vergoed vanuit je basisverzekering. Om hiervoor in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts nodig.

De nota van je behandeling wordt in bijna alle gevallen rechtstreeks verrekend met je zorgverzekeraar. Voor systeem- en relatietherapie gelden andere voorwaarden.

Indicatie kind en jeugd

Voor kinderen t/m 18 jaar kunnen wij een indicatie voor behandeling aanvragen bij de gemeente waar je woont. Hiervoor is een verwijzing nodig van de huisarts of van het jeugdteam van de gemeente.

Relatie- of systeemtherapie zonder indicatie

Wanneer je komt voor relatietherapie of systeemtherapie voor volwassenen, dan zijn deze kosten niet te verhalen op je zorgverzekering en moet je dit zelf betalen. Voor systeemtherapie waarbij kinderen tussen de 0-18 jaar betrokken zijn kan dit via een verwijzing van de gemeente worden vergoed. Voor psychosociale therapie, systeem- en relatietherapie wordt er soms een vergoeding verstrekt vanuit een aanvullende verzekering, gebaseerd op het lidmaatschap van Rosmarijn bij het NVPA. Kijk hier voor een overzicht van aanvullende vergoedingen.

Geen verwijsbrief en vergoeding

Hulpverlening zonder verwijsbrief en zonder vergoeding van de verzekeraar is ook mogelijk (mits er geen sprake is van verzekerde zorg). Je krijgt dan elke maand een factuur, die je binnen 30 dagen moet betalen. Hiervoor gelden de volgende tarieven.

Losse tarieven

Consult particulier individueel

  • (45 minuten contacttijd)€85,-

Gezinsconsult of relatietherapie

  • (60 minuten contacttijd)€100,-

Lees meer over

De oude bekostiging voor de ggz is niet meer geschikt. Daarom is er per 2022 een nieuw model van kracht: het zorgprestatiemodel. Er is minder administratieve last voor de zorgverlener en ggz-behandelingen worden niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. Deze zorgprestaties komen op een factuur te staan, zodat je de kosten makkelijk kunt inzien. Er kunnen verschillende prestaties op de factuur staan, denk aan consult diagnostiek, consult behandeling en intercollegiaal overleg. Het tarief verschilt per prestatie en is afhankelijk van het beroep van de behandelaar en van de duur van het consult.

Op de factuur staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering. Dit is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. Want hoewel elke patiënt en elke diagnose uniek is, zegt de diagnose vaak te weinig over de hoeveelheid zorg die iemand nodig heeft. 

Een zogenaamde regiebehandelaar doet de zorgvraagtypering, aan de hand van een vragenlijst (HONOS+) over de klachten en problemen van de patiënt. Op basis van je antwoorden bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij je klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet, die ook op de factuur wordt vermeld.

De praktijk heeft contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars: OWM, ONVZ, CZ, DSW, Menzis, Zilveren Kruis, De Friesland, Caresq, ASR, ENO, VGZ.  De factuur van de behandeling gaat in dit geval rechtstreeks naar de verzekeraar.

Ben je verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben? Dan is het belangrijk dat je uitzoekt welke kosten je wel en niet vergoed krijgt voor psychologische hulp. Zorg ervoor dat je behandelaar BIG-geregistreerd is en een AGB-code heeft (kijk op de pagina van onze behandelaars voor deze informatie). Je krijgt, afhankelijk van je polis en verzekeraar, minimaal 60% en maximaal 100% vergoed.

De contracten sluiten we per jaar af, dus dit kan veranderen. Of de zorg wel of niet gecontracteerd is, heeft geen invloed op de kwaliteit van de door ons geleverde zorg.

Uw zorgverzekeraar berekent of u eigen risico moet betalen. In het zorgprestatiemodel is de behandeling opgebouwd uit losse onderdelen; de zorgprestaties. Een gesprek met de zorgverlener is een losse zorgprestatie. De in 2022 geleverde zorgprestaties tellen mee voor het eigen risico van 2022, enzovoort.

We hebben een verwijsbrief nodig van de huisarts of medisch specialist, om de geleverde zorg te kunnen vergoeden via je zorgverzekering. Deze kan de huisarts rechtstreeks naar onze praktijk sturen, maar je kan deze ook zelf meenemen naar het eerste gesprek. Je krijgt een verwijzing op basis van de volgende criteria: het vermoeden van een psychische stoornis, de ernst, de complexiteit, de risico’s en het te verwachten beloop van de klachten. Als een verwijzing toch niet passend blijkt, verwijzen we de cliënt terug naar de huisarts. Voor vergoeding van de zorgverzekeraar komen alleen DSM-5 diagnoses in aanmerking, met uitzondering van aanpassingsstoornissen.

Afspraken afzeggen

Wil je een afspraak afzeggen? Dat kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos, door te bellen naar 06 4014 2422 of te mailen naar info@psy-praktijk.com. Je kan altijd onze voicemail inspreken. Annuleer je je afspraak niet op tijd? Dan brengen we het consult in rekening voor €55,-. Let op: je verzekeraar vergoedt dit niet.