Werkwijze

Van intake
tot nazorg

Hoe gaat het in zijn werk als je hulp zoekt bij een psycholoog? Hieronder vertellen we je hoe wij werken. Van intake tot nazorg: samen zorgen we ervoor dat je zo snel mogelijk aan de slag kunt met je herstel.

Aanmelden

Als je je wil aanmelden, kan dat via het invulformulier, door een mail te sturen of te bellen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur. Wij zorgen dat je met de juiste behandelaar in contact wordt gebracht. Mocht je twijfelen of wij iets voor jou kunnen betekenen, neem dan contact op. Dan overleggen we samen wat de beste optie is.

Verwijzing via de huisarts

Je huisarts kan de aanmelding ook verzorgen. Als je huisarts je/jullie doorverwijst, zal hij of zij belangrijke informatie aan ons doorgeven en koppelen we terug wat de behandeldiagnose, het behandeltraject en de resultaten zijn. Tussentijds kan er ook overleg plaatsvinden, bijvoorbeeld over de behandeling of over medicatie. Dit gaat natuurlijk altijd in overleg met jou.

Is er een wachtlijst?

Wij snappen dat je zo snel mogelijk geholpen wil worden. Voor systeemtherapie of relatietherapie is er geen wachttijd, dus wanneer je je hiervoor aanmeldt, kan je snel starten met de behandeling. 

Op dit moment is er helaas een aanmeldstop voor volwassenen (16-04-2024).

Intake

Waarom een intake?

Voorafgaand aan elk behandeltraject vindt een intake plaats. Dit is een gesprek waarin we je klachten in kaart brengen, vragenlijsten invullen en de mogelijkheden voor behandeling bespreken. Ook is de intake een manier om wederzijds kennis te maken, want voor een goede behandeling is het van belang dat er een klik is tussen cliënt en therapeut. Mocht deze klik er niet zijn, dan denken we met je mee over een andere behandelplek.

Wat gebeurt er na de intake?

Aan het eind van de intake worden de behandelmogelijkheden, passend bij je behandeldiagnose, aan je voorgelegd. Het uitgangspunt is dat we samen beslissen wat de best passende behandeling is en wat de duur van de behandeling wordt. Als we inschatten dat een kortdurende behandeling onvoldoende is, kijken we samen wat er nodig is en waar dit mogelijk is.

Hoelang zit er tussen de intake en behandeling?

Als je je aanmeldt, krijg je altijd binnen 48 uur een reactie van ons. We plannen de intake altijd pas als we zeker weten dat je kan starten met de behandeling. Kijk hier voor meer informatie over wachtlijsten. Ook is er de mogelijkheid om tijdens het wachten alvast een online therapievorm te volgen.

Samen beslissen

We snappen het als je bijvoorbeeld iemand wil betrekken bij je behandeling of als je de voorkeur hebt voor een behandeling. We nemen die beslissing samen: jij hebt immers unieke kennis over jezelf en wij over de voor- en nadelen van de verschillende behandelingen.

Behandeling

Na de intake stellen we een behandelplan op, waarin we beschrijven wat de doelen zijn, hoe de behandeling eruitziet en hoe lang het gaat duren. In de meeste gevallen is de behandeling individueel. Als het wenselijk is voor de behandeling of voor de patiënt, bestaat de mogelijkheid om anderen te betrekken.

Sessies

Gemiddeld genomen zijn 4 tot 12 sessies van elk 45 minuten voldoende om op eigen kracht verder te kunnen. De eerste twee gesprekken zijn altijd bedoeld voor het vaststellen van je situatie en behoeften en kunnen ook 60 minuten duren. Sessies van systeem- en relatietherapie met meerdere mensen duren ook altijd 60 minuten. De frequentie bepalen we samen. De voortgang van je behandeling houden we bij met behulp van vragenlijsten voor en na het behandelcontact. Dit komt ook in je patiëntendossier te staan, waarin je inzicht kunt krijgen. De sessies kunnen ook online plaatsvinden mbv beeldbellen.

 

Huiswerk

Als je een behandeling volgt, ga je ook thuis aan de slag met opdrachten, registraties en oefeningen. Deze opdrachten en oefeningen staan in Therapieland, een online omgeving waarin je op een veilige manier je vorderingen kan bijhouden. Dit is ter ondersteuning van de behandeling, om de gestelde doelen te halen. Ook zijn er online supportgroepen waar je gebruik van kan maken en is er de mogelijkheid om veilig te e-mailen met de behandelaar.

Wanneer kan je niet bij ons terecht?

Je kunt niet bij ons terecht als je (een van) de volgende problemen ervaart:

 • Dusdanige suïcidaliteit waarbij een setting nodig is die mensen tegen zichzelf kan beschermen
 • Problemen die voortkomen uit een acute (soft)drugs- en/of alcoholverslaving
 • Psychoses
 • Agressieproblemen of seksueel ongewenste gedragingen
 • Ernstige psychiatrische problematiek die bijvoorbeeld (gesloten) opname vereist
 • Hulpvraag met betrekking tot medicatie

Klachten- en geschillenregeling

Psy-praktijk Grootegast heeft drie behandelaren, die elk zijn aangesloten bij een klachtenportaal. Dit houdt in dat als je niet tevreden bent met de behandeling of een klacht wil indienen, dit kan via de hiervoor ingerichte commissie. Natuurlijk proberen we eventuele geschillen altijd eerst onderling op te lossen. Probeer dus altijd eerst contact te zoeken met de behandelaar. Als dit moeilijk gaat of je er niet uit komt, kun je bij de volgende partijen terecht.

Margriet de Boer: LVVP
Rosmarijn Los: P3NL
Famke Falkmann: Klachtenportaal Zorg
Kwaliteitsstatuut ggz

Kwaliteitsstatuut ggz

Het Landelijk Kwaliteitsstatuut ggz beschrijft de kwaliteitsnormen voor zorgaanbieders in de curatieve ggz. Hierin ligt de nadruk op de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de indicerend en coördinerend regiebehandelaar en andere zorgverleners in het zorgproces. Ook staan er kwaliteitseisen op het gebied van leren en verbeteren in. Daarnaast voldoet Psy-praktijk aan de eisen voor het keurmerk basis ggz 2022 van Stichting Kwaliteit in Basis ggz. Bekijk hieronder het kwaliteitsstatuut van Psy-praktijk Grootegast.

Afspraak maken of vraag stellen?

Als je je wil aanmelden of een vraag wil stellen, kun je ons een e-mail sturen of bellen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur. Wij zorgen dat je met de juiste behandelaar in contact wordt gebracht.

Bel ons

Bel ons

06 4014 2422

(maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur)

Stuur een e-mail

Stuur een e-mail

info@psy-praktijk.com

 

  Contactformulier


  Adresgegevens

  Caspar Roblesdijk 1
  9861 TA Grootegast

  Werktijden

  Margriet de Boer

  • GZ-psycholoogmaandag t/m vrijdag

  Rosmarijn Los

  • Systeemtherapeutwoensdag
  • vrijdag (oneven)
  • in overleg ‘s avonds

  Famke Falkmann

  • Orthopedagoog-generalistmaandag